Month: June 2022

 • 歐葛撥亂反正ACTION》強制解散政黨一齣戲?Laws to force dissolution of political parties & procedures are all lies or fake…

  ◇語本《公羊傳.哀公十四年》:「撥亂世,反諸正,莫近諸春秋。」除去禍亂,歸於正道。《漢書.卷二二.禮樂志》:「漢興,撥亂反正,日不暇給。」也作「撥亂反治」、「返正撥亂」。 ◆去混亂局面,恢復正常的秩序。語本《公羊傳.哀公十四年》。 《公羊傳.哀公十四年》:「撥亂世,反諸正,莫近諸《春秋》。」 《孔叢子.與從弟書》:「忿俗儒淫辭冒義,有義欲撥亂反正,由來久矣。」 《漢書.卷六.武帝本紀》:「贊曰:『漢承百王之弊,高祖撥亂反正,文景務在養民,至于稽古禮文之事,猶多闕焉。』」 《鹽鐵論.詔聖》:「高皇帝時,天下初定,發德音,行一切之令,權也,非撥亂反正之常也。」 《舊唐書.卷八○.褚遂良列傳》:「遂良言於太宗曰:『陛下撥亂反正,功超前烈,將告成東嶽,天下幸甚。……』」 《唐摭言.卷三.慈恩寺題名遊賞賦詠雜記》:「科第之設,沿革多矣。文皇帝撥亂反正,特盛科名,志在牢籠英彥。」 《鳴鳳記.第一九齣》:「近聞得朝中奸相弄權,朋黨誤國,此正臣子撥亂反正之時。」 《喻世明言.卷三二.遊酆都胡母迪吟詩》:「今天運將轉,不過數十年,真人當出,撥亂反正。」 2022.Jun.14    國家賠償請求書     請求權人 黃識軒  請求之事項: 請求賠償請求權人新臺幣499萬元,責屬政風同仁應檢具相關人事實情分別依監察院、懲戒法院等機關所需資料,將公務員未能依法行政之、無法如實履行國家交派任務與服務人民之重責等情事均宜速移交議處懲戒;同時應主動提請糾正以利貴部相關作業不符法規之處,及草率發文函復人民恐涉濫用首長印信等徒增真偽難辨疑義情事皆需於最短時間內,自行全面性評核並審視或能規劃改善和因應妥處之方以保障人民權益,守護國家社稷和貴部權責內政範疇業務之行政作業程序規範可昭公信。另,歐葛針對貴部所復函文指政黨法第25條規定論及應遴聘社會公正人士之情事,倘若有公正公開遴聘過程與標準之作業與規定請不吝告知,本人亦願意於事前商議有空之時主動參與合議襄助完善辦理;相關法規作業所涉職員是否宜再教育多訓練或有關銓審司及任免公職等事宜之議、決、處、核則均由貴部自行公正妥處,俾利維護單位應有紀律。此外,國家公帑乃全體人民辛勞工作所得之納稅金,本人建請部分或一半之求償金,應由該員個人支出,形同其對職務工作不夠認真凸顯欠缺自行充電或補強缺失之自主管理能力不足致業掌範疇疏於自我嚴謹監督,歸還國家俸祿尚祈合理。 事實及理由: 本人於2021年3月8日業經循司法院公關同仁轉知洽詢中選會後,獲悉有關「強制解散政黨」相關業務歸內政部職掌;該日,貴部民政司黃小姐接聽約通話半小時;期間,該員確實即時分享相關資訊與所涉法令規定等,亦主動提醒、強調般表示,因當時審判議決該業務的憲法法庭尚未完備,若本人仍欲憑事證資料提出申請事宜,也恐將因無後續作業程序,導致申請未能及時妥處而遭擱置等情況。依其建議即待今(2022)年初左右,直至該法庭正式公開維運服務並向社會大眾廣為宣導後,再予提出。但該法庭元月4日正式開展審理程序新頁三個月後,本人4月28日下午親赴位於中央聯合辦公大樓的內政部並攜帶備妥相關事證資料準備進行洽辦有關該業務之申請事宜;現場,經一樓服務台人員告知,因疫情均得透過櫃台話機撥分機先通話聯繫再待職掌單位派員來處。 (一)之後,公務機關同仁先主動要求看本人證件稱要確認身分無誤卻堅持不告知其職名,幾番對話後才僅表示姓「吳」;然而,雙方溝通過程竟有如「雞同鴨講」形同上演一齣「一問三不知」般戲碼,令本人不解並直問該員:「這不是你們的業務嗎?我來提出申請,才能讓你們送憲法法庭,不是嗎?去年也已先電話洽詢過,所以我現在來照理說應該要有什麼流程吧?」該員卻表示:「什麼流程?」…

  Read More »
 • 中華民國(臺灣)民國 108 年 12 月 18 日《國家賠償法》

  所有條文   條號查詢 條文檢索 沿革 立法歷程(附帶決議)   第 1 條 本法依中華民國憲法第二十四條制定之。 第 2 條 本法所稱公務員者,謂依法令從事於公務之人員。 公務員於執行職務行使公權力時,因故意或過失不法侵害人民自由或權利者,國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務,致人民自由或權利遭受損害者亦同。 前項情形,公務員有故意或重大過失時,賠償義務機關對之有求償權。 第 3 條…

  Read More »
Back to top button
X